Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ / OUR IDENTITY

Ελληνικό Εργοστάσιο / Factory Hellenic

 

Ξεκινώντας από τη Λάρισα!

Η έδρα, το θεμέλιο κάθε αρχής και κάθε μεγάλης αλλαγής!

Δουλεύουμε καθημερινά σε διαμορφωμένους χώρους, αποκλειστικά για την παρασκευή του Ελληνικού κεριού. Διαθέτουμε, επιπλέον τα μέσα, ώστε να παράγουμε μεγάλες ποσότητες αγνών φυτικών κεριών και πιστοποιημένων κεριών παραφίνης, συσκευασμένων κεριών τελικής τοποθέτησης, καλύπτοντας κάθε ανάγκη και ζήτηση διεθνώς.

Starting from Larissa!

The headquarters, the foundation of every principle and every great change!

We work daily in custom- built landscaped areas. We also have the means to produce large quantities of pure plant based candle waxes and certified paraffin candle waxes, packaged end waxes, covering every need and demand internationally.

  • Εξειδικευμένα μηχανήματα μεταποίησης, παραγωγής και συσκευασίας.
  • Πιστοποιημένες πρώτες ύλες.
  • Συλλογική έρευνα από αρμόδιο προσωπικό.
  • Μελέτη δοκιμών για την αποτελεσματικότητα του αρώματος, σε μοντέρνες επιλογές και διαχρονικές λύσεις για τον επαγγελματία.
  • Στάδια ελέγχου για την εξασφάλιση ποιοτικής και οικολογικής καύσης
  • Specialized machines for processing, production and packaging.
  • Certified raw materials.
  • Collective research by competent staff.
  • Studies and trials for the effectiveness of the perfume, in modern options and timeless solutions for the professional.
  • Control stages to ensure quality and eco-friendly burning
Luxodor-Εργοστάσιο παραγωγής κεριών
Luxodor-Εργοστάσιο παραγωγής κεριών